Wspieramy inicjatywę mambon.pl

Każdy z nas ma wśród swojej rodziny czy przyjaciół przedsiębiorcę, który w związku z pandemią koronawirusa musiał zawiesić prawidłowe funkcjonowanie swojej firmy – dlatego postanowiliśmy BEZINTERESOWNIE POMÓC.